Szkolenia

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA-TWORZENIE HIPOTEZ, DOBIERANIE METOD
DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH
ZABURZENIA JĘZYKOWE W CHOROBACH OTĘPIENNYCH
DIAGNOZA I TERAPIA DEFICYTÓW ROZWOJOWYCH – DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA
TERAPIA PEDAGOGICZNA