Neuropsycholog Wrocław

Doświadczony neuropsycholog – Wrocław to miasto dobrych specjalistów

W Centrum Neurona profesjonalne usługi i pomoc pacjentom oferuje doświadczony neuropsycholog. Wrocław to miasto, w którym mieści się nasz główny gabinet, ale przyjmujemy także osoby w placówce w Wołowie. Jako specjaliści w zakresie neuropsychologii możemy zapewnić profesjonalną, skuteczną pomoc, zgodną z aktualną wiedzą oraz osiągnięciami współczesnej nauki.

Czym zajmuje się neuropsycholog we Wrocławiu?

Neuropsychologia to specjalizacja kliniczna, która zajmuje się badaniem związków pomiędzy zachowaniem człowieka a funkcjonowaniem jego mózgu. Działania specjalisty obejmują diagnozę wraz z terapią neuropsychologiczną. Usługi kierujemy przede wszystkim do osób z organicznym uszkodzeniem mózgu, cierpiących na zaburzenia neurologiczne i choroby, takie jak m.in.:

 • zaburzenia mowy o typie afazji,
 • stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, Alzheimera oraz inne choroby neurodegeneracyjne,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • udary mózgu,
 • stan po operacji neurochirurgicznej przeprowadzonej z powodu np. guza mózgu.

Z pomocy neuropsychologa we Wrocławiu mogą skorzystać też dzieci, u których występują:

 • dysgrafia, dysleksja, akalkulia,
 • trudności w szkole,
 • horoby ogólnorozwojowe, takie jak np. zespół Aspergera, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa,
 • nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi (ADHD).

Diagnoza oraz rehabilitacja neuropsychologiczna poparta rzetelnymi badaniami jest również wskazana u wcześniaków, czyli dzieci urodzonych przed wyznaczonym terminem porodu. Badania neuropsychologiczne wykonujemy też często u osób z różnego rodzaju schorzeniami psychiatrycznymi, ponieważ dolegliwościom tym nierzadko towarzyszą zaburzenia procesów poznawczych.

Diagnoza neuropsychologiczna – Wrocław i okoliczne miejscowości

Jednym z najważniejszych zadań neuropsychologa jest postawienie właściwej diagnozy neuropsychologicznej. Aby to zrobić, należy przeprowadzić niezbędne badania. Polegają one na ocenie sprawności procesów poznawczych u pacjenta. Analizujemy więc mowę, stopień koncentracji uwagi, pamięć, procesy emocjonalno-osobowościowe oraz zdolności myślenia. Wykorzystujemy różne metody eksperymentalne, a także liczne testy. Badanie wykonujemy zazwyczaj w czasie 2-3 spotkań trwających ok. godziny każde.

Dzięki właściwie postawionej diagnozie neuropsychologicznej we Wrocławiu możemy ocenić procesy intelektualne u pacjenta. Wskazujemy, w jakim stopniu uległy one osłabieniu w wyniku uszkodzenia mózgu. Możemy ponadto określić, czy problemy obserwowane w zachowaniu danej osoby wynikają z przyczyn psychologicznych (np. emocjonalnych), czy jednak są wynikiem uszkodzenia tkanki mózgowej. Przedstawienie prawidłowej diagnozy i rozróżnienie powodów występujących dolegliwości jest niezwykle ważne dla procesu leczenia. Umożliwia wybór odpowiedniej, skutecznej metody terapii u pacjenta, jak również określa, czy wdrażane leczenie przynosi pożądane rezultaty. Pozwala też zbadać stopień inwalidztwa, co bywa przydatne dla orzecznictwa rentowego w ZUS-ie albo w sprawach sądowych.

Rehabilitacja neuropsychologiczna

Po szczegółowym badaniu i postawieniu odpowiedniej diagnozy, specjalista zaleca rehabilitację neuropsychologiczną. To zespół działań służących zredukowaniu lub zlikwidowaniu objawów zaburzeń emocjonalnych oraz poznawczych, które nastąpiły w efekcie organicznego uszkodzenia mózgowego. Obejmuje m.in.:

 • ćwiczenia z zakresu funkcji wykonawczych, koncentracji uwagi,
 • trening pamięci (u pacjentów z otępieniami, amnezją),
 • ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, konieczne np. w pomijaniu stronnym,
 • rehabilitację zaburzeń mocy (u osób z afazją),
 • trening poznawczy,
 • inne działania terapeutyczne.

Dzięki właściwie dobranej oraz prawidłowo realizowanej rehabilitacji nasi pacjenci łatwiej wracają do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Pomagamy osobom w różnym wieku w powrocie do nauki szkolnej, pracy zawodowej, prowadzenia samochodów lub innych czynności, które znały przed wystąpieniem organicznego uszkodzenia mózgu.

Jeśli więc interesuje Państwa rehabilitacja lub całościowa diagnoza neuropsychologiczna, Wrocław lub okolice to natomiast miejsce Państwa zamieszkania, zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych profesjonalnych usług.