Nasze publikacje

 
Śmigórska A.; Śmigórski K. (2/2019) Specyfika funkcjonowania węchowego osób starszych. Różnice między starzeniem się fizjologicznym a patologią e in Psychiatria Polska

Śmigórska A.; Śmigórski K. (1/2019)  Errorles Learning as a method of neuropsychological rehabilitation of individuals suffering from dementia in the course of Alzheimer’s disease in Psychiatria Polska 1/2019

Śmigórska A.; Śmigórski K. (2/2017) The olfactory dysfunctions occurring in the course of Alzheimer’s disease, Advances in Psychiatry and Neurology

Śmigórski K.; Śmigórska A. (2/2017) The olfactory dysfunctions occurring in the course of Parkinson’s disease, Advances in Psychiatry and Neurology

Śmigórska A.; Śmigórski K. (4/2016) Podstawy neuroanatomiczne ludzkiego układu węchowego, Neuropsychiatria i Neuropsychologia ; 11, 4: 1–10

Smigorski, K., Śmigórska, A., (2012) Pain in dementia – facts and myths, (a chapter in a publication of Polish Alzheimer’s Disease Association, Branch: Zielona Góra).

Smigorski, K., (2012) Health Management. Different Approaches and Solutions, InTech.

Smigorski, K., (2011) Implicit Cognition Processes in Creative Individuals, Scientific Association of KUL JP II, Lublin.

Smigorski, K., (2010) Health Management, Sciyo.

Smigorski, K., Leszek, J., (2010) Pain experience and expression in patients with demetia, in: Smigorski, K., (ed.) Health Management, Sciyo.

Smigorski, K., (2010) Creativity and Madness. On Relationships between Psychopathology and Creative 

Giftedness, in: Sekowski, A. E.,Klinkosz, W., (ed.) (2010), Human abilities from the point of view of modern psychology, Scientific Association KUL JP II, Lublin.

Smigorski, K., Zboch, M., Serafin, J., Tyfel, P., Leszek, J., (2010) Deficit of vitamin B12 as a factor affecting development of the dementive process, Medycyna Rodzinna, Vol. 1, pp.:22 – 30.

Smigorski, K., Zboch, M., Serafin, J., Tyfel, P., (2010) B12 deficit and cognitive functioning of geriatric patients with dementia, Progress in Neurology and Psychiatry, 19 (4): 263 – 267.

Smigorski, K., (2007) Review of: Timothy P. McNamara, (2005) Semantic priming: Perspectives from memory and word recognition, New York-Hove: Psychology Press, Review of Psychology, Vol. 50, No. 2, p. 247 – 250.

Smigorski, K., Sekowski, A. E., (2011) Differences in the course of implicit cognition processes in highly and low creative individuals. Research in the masked semantic priming paradigm, Review of Psychology.

Śmigórska A.; „Spowolnić Alzheimera” w Kobieta i życie. Warszawa 05/2014

Śmigórska A.; „Między zdrowiem a chorobą” w Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A.; „A jeśli to Alzheimer?” w Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A.;”Zaczyna się podstępnie” w Gazeta Powiatowa Puls; 2014

Śmigórska A. ;„Stwardnienie Rozsiane” w  Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A. ; „Choroba Parkinsona” w Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A. ; „W zdrowym ciele zdrowy mózg” w Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A.; „Efekt ekspozycji” Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A.; „Czy widziała pani ten spot” Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A.; „Żona alkoholika” Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A.; „Objawy bywają mylące” Gazeta Powiatowa Puls. 2014
Śmigórska A.; „Serce a rozum, czyli neuropsychologia emocji”  Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A.; „Dorosłe Dzieci Alkoholików-modny synrom. Cz I”  Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A.; „Dorosłe Dzieci Alkoholików-modny synrom. Cz II”  Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A.; „Mit trudnego dzieciństwa a poczucie kontroli”  Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A.; „Delegacja w dorosłość”  Gazeta Powiatowa Puls. 2014

Śmigórska A.; „Co cie nie zabije, to cię wzmocnii”  Gazeta Powiatowa Puls. 2015

Śmigórska A.; Psychoanaliza – nie ma możliwości, żeby odniosła korzyść z terapii….”  Gazeta Powiatowa Puls. 2015

Śmigórska A.;-” Lustereczko powiedz przecie – osobowość narcystyczna”  Kurier Gmin 2015

Śmigórska A; – „Barwny ptak – osobowość histrioniczna”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Pan porządny – osobowość anankastyczna”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Winny jest rodzic”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Osobowość zależna”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Trzeżwienie płatów czołowych”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Całe życie w smutku- dystymia”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „A miały być białe myszki”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Alkoholik”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Fobia”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Przemoc domowa”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Zespół Korsakowa”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Zespół Cotarda”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Kinezjologia”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Symetria rozwojowa”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Test pianek”  Kurier Gmin  2015

Śmigórska A.; – „Silna wola uzależnionych”  Kurier Gmin  2015