Nasz Zespół

 

AGNIESZKA MYDLIKOWSKA-ŚMIGÓRSKA

Neuropsycholog, psychoterapeuta, specjalista psychologii klinicznej, mediator. Ukończyłam studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, równolegle robiąc dodatkową specjalność z seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymałam nagrodę Ministra Zdrowia ” Najlepszego Specjalisty ” z tytułu najlepiej w kraju zdanego egzaminu specjalizacyjnego. Jestem psychologiem klinicznym – neuropsychologiem a także certyfikowanym psychoterapeutą i mediatorem. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Lubiążu, Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie, w PZP i PP w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie, oraz licznych placówkach specjalistycznych na terenie kraju.
Z przyjemnością łączę pracę praktyka, naukowca i dydaktyka.  Pod kierunkiem  prof. dr hab. n.med. Joanny Rymaszewskiej przygotowuję pracę doktorską z cyklu artykułów. Jestem nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, pełnię także funkcję kierownika specjalizacji z zakresu neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS we Wrocławiu.
W wolnych chwilach piszę artykuły popularyzujące neuropsychologię.


KRZYSZTOF ŚMIGÓRSKI

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień, specjalista d/s badań kliniczych.

 

 

 

 


                                  

MAGDALENA KEMPA

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, interwent kryzysowy. Tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej zdobyłam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, następnie ukończyłam Podyplomowe studia „Kryzys i Interwencja kryzysowa” na tej samej uczelni, aktualnie jestem w trakcie (IV rok) certyfikacji w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (rozwijam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w m.in. Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w Pracowni Badań Psychologicznych „Gostyński” oraz w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie. Aktualnie jestem psychologiem pełniącym służbę w Jednostce Penitencjarnej.

Specjalizuje się w obszarach interwencji kryzysowej, pracy zarówno z ofiarami jaki sprawcami przemocy, z osobami doświadczającymi kryzysu lub przejściowych trudności życiowych, prowadzę indywidualną psychoterapię.

W wolnych chwilach biorę udział w licznych Projektach Unijnych mających na celu wspieranie osób wykluczonych oraz rodzinnej pieczy zastępczej.