Neurona

Neuropsycholog, psychoterapeuta, psycholog kliniczny, mediator