AGNIESZKA M. ŚMIGÓRSKA

NAJLEPSZY NEUROPSYCHOLOG – NAGRODA MINISTRA ZDROWIA

Jesteśmy specjalistami z zakresu neuropsychologii, psychologii klinicznej, psychoterapii. Skutecznie oceniamy, trenujemy i rehabilitujemy procesy poznawcze. Trafnie diagnozujemy i różnicujemy procesy neurozwyrodnieniowe wskazując najskuteczniejsze metody leczenia i rehabilitacji. Oferta Neurony obejmuje także pomoc psychologiczną i psychoterapię prowadzoną w nurcie poznawczo-behawioralnym, który uznawany jest za jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia wielu zaburzeń psychicznych i rozwiązywania problemów psychologicznych. W Neuronie wykorzystujemy najnowszą wiedzę i osiągnięcia współczesnej nauki.


 

 

 

 

 

Mydlikowska-Smigorska A, Smigorski K, Rymaszewska J. Errorless Learning as a method of neuropsychological rehabilitation of individuals suffering from dementia in the course of Alzheimer’s disease, Psychatria Polska 2018 (in press ; zaakceptowane do druku: 14.06.2018)

Mydlikowska-Smigorska A, Smigorski K, Rymaszewska J. Characteristics of olfactory function in a healthy geriatric population. Differences between physiological aging and pathology, Psychatria Polska 2018 (in press; zaakceptowane do druku: 10.12.2017)

Smigorski K, Mydlikowska-Smigorska A. The olfactory dysfunctions occuring in the course of Parkinson’s Disease, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2017, 26 (2): 75-84

Mydlikowska-Smigorska A, Smigorski K. The olfactory dysfunctions occurring in the course of Alzheimer’s disease, Postępy Psychiatrii i Neurologii , 2017, 26 (2): 85-95

Mydlikowska-Smigorska, A., Smigorski, K.. Neuroanatomical and neurophysiological foundations of the human olfactory system. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 11; 125 – 134, 2016

 

 

 

56-100 Wołów ul. Browarna 5

tel. 660300050

E-mail a.smigorska@gmail.com